ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δωρεές της Φλόγας στα Ογκολογικά Tμήματα των Παιδιατρικών Νοσοκομείων “H Αγία Σοφία” και “Π. & Α. Κυριακού” από το 2010

Κάθε παιδί που νοσεί από καρκίνο έχει ανάγκη από όλες τις ειδικότητες και Τμήματα της Παιδιατρικής

Στηρίζουμε συστηματικά τα Παιδοογκολογικά Τμήματα

Συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του καρκίνου της παιδικής ηλικίας


Η Φλόγα έχει καθιερωθεί πλέον ως βασικός πυλώνας στήριξης της λειτουργίας των Ογκολογικών Τμημάτων των Παιδιατρικών Νοσοκομείων “Η Αγία Σοφία” και “Π.& Α. Κυριακού”. Σε συνεργασία με τους γιατρούς μας, εντοπίζουμε και χρηματοδοτούμε πραγματικές ανάγκες και ελλείψεις των Ογκολογικών Τμημάτων που δεν καλύπτονται από την πολιτεία. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι οι γιατροί μας έχουν στη διάθεσή τους όλα τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία, ώστε τα παιδιά μας να λαμβάνουν αποτελεσματική θεραπεία χωρίς καθυστερήσεις.Πάνω από 6,5 εκατ. ευρώ έχουμε προσφέρει στη Δημόσια Υγεία από το 2010.


Πρωτόκολλα θεραπείας

Μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΕΠΑΟ (Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας) για τη συμμετοχή της χώρας μας στη χάραξη των Διεθνών Πρωτοκόλλων Θεραπείας και τη συνεχή και οργανωμένη συνεργασία των γιατρών μας με τα προηγμένα κέντρα της Ευρώπης, έτσι ώστε κανένας γονιός να μη χρειάζεται να απευθυνθεί στο εξωτερικό για δεύτερη γνώμη.Έχουν ήδη ενταχθεί 7 κακοήθη νοσήματα. Η χρηματοδότηση συνεχίζεται για την ένταξη και άλλων μορφών, μόλις αυτό καταστεί δυνατό από την ΕΕΠΑΟ (εντός του 2023 αναμένεται να ενταχθούν όλες οι λευχαιμίες). Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή της χώρας μας, η Φλόγα έχει δεσμευθεί να συνεχίσει τη χρηματοδότηση για τουλάχιστον 10 χρόνια. Ποσό δέσμευσης μέχρι σήμερα 580.000 €.  Το κόστος αναμένεται να ανέβει θεαματικά με την ένταξη των λευχαιμιών.

151.000 €


Ιατρικός εξοπλισμός

Αξονικός τομογράφος, Υπέρηχοι, Εξοπλισμός Ακτινοθεραπευτικού, Οφθαλμολογικού, Παθολογοανατομικού, Αναισθησιολογικού, Νευροχειρουργικού, Ακτινολογικού, Αιματολογικού, Αξονικού & Μαγνητικού Τομογράφου, Χειρουργικού, Καρδιολογικού και στα 2 Παιδιατρικά Νοσοκομεία “Η Αγία Σοφία” και “Π.& Α. Κυριακού”.

2.088.034 €


Απασχόληση ΠροσωπικούΣήμερα χρηματοδοτούνται από τη Φλόγα στο ΕΛΠΙΔΑ 11 μέλη του προσωπικού

2 Ιατροί στο Πανεπιστημιακό Τμήμα του Αγία Σοφία, 1 Ιατρός και 2 Βιολόγοι στη Μονάδα Μεταμόσχευσης, 1 Βιολόγος και 1 Κοινωνικός Λειτουργός στο τμήμα του ΕΣΥ στο Αγία Σοφία, 1 Ψυχολόγος, 1 Νοσηλευτής, 1 Γραμματέας στο Ογκολογικό του Αγλαΐα Κυριακού, 1 Παρασκευαστής στο Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής του Ν.Π. “Η Αγία Σοφία”.

2.150.095 €


Ανακατασκευή και Ανακαίνιση Τμημάτων

Ριζική ανακατασκευή και εικονογράφηση των Τμημάτων Αξονικού & Μαγνητικού Τομογράφου, Ακτινολογικού, Εντατικής Μονάδας στο Αγία Σοφία και Ακτινοθεραπευτικού στο Π.&Α Κυριακού.

841.000 €


Νοσηλεία στο Σπίτι 

32.000 επισκέψεις σε σπίτια παιδιών στο λεκανοπέδιο της Αττικής

916.000 €


Τυποποίηση δειγμάτων μυελού των οστών

Τυποποίηση 30.000 δειγμάτων σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

590.000 €


ΣΥΝΟΛΟ                                                              6.736.129 €


Επίσημα στοιχεία της Φλόγας

Η Φλόγα ελέγχεται από την Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών Deloitte σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν στήριξη της Δημόσιας Υγείας και δεν περιλαμβάνουν έξοδα υποστήριξης των οικογενειών μας καθώς και έξοδα φιλοξενίας 50 παιδιών κάθε φορά με τους γονείς τους από την περιφέρεια.

Δεν περιλαμβάνονται μικρότερα ποσά για την καθημερινή προμήθεια αναλωσίμων, ηλεκτρικών συσκευών, αποστολής δειγμάτων ιστών στο εξωτερικό, παρακολούθηση συνεδρίων στο εξωτερικό ιατρών/νοσηλευτών, επιστημονικές δημοσιεύσεις  κ.λπ. στο ΕΛΠΙΔΑ.

Αναλυτική κατάσταση στα γραφεία της Φλόγας

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φλόγας