Η Φλόγα στο εξωτερικό

Childhood Cancer International (CCI)

Η Childhood Cancer International (CCI) ιδρύθηκε το 1994. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός υποστήριξης ασθενών με καρκίνο της παιδικής ηλικίας στον κόσμο. Εκπροσωπεί 171 συλλόγους γονέων παιδιών με καρκίνο από 88 χώρες και στις 5 ηπείρους.

Η Φλόγα είναι ιδρυτικό μέλος της CCI. Συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της, κυρίως μέσω του ευρωπαϊκού βραχίονά της, CCI Europe:

  • Συνέδρια που διεξάγονται στην Ευρώπη.
  • Καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
  • Ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις σχετικά με πολιτικές και νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που αφορούν τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Μέσα από τη συμμετοχή μας σε διεθνείς ενώσεις:

  • Ενισχύουμε τη μεταφορά και ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών με γονείς από όλον τον κόσμο.
  • Συμβάλλουμε ενεργά στην προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων και των αναγκών του καρκίνου της παιδικής ηλικίας.

ERN PaedCan

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τον παιδιατρικό καρκίνο (European Reference Network for Paediatric Cancer – ERN PaedCan) αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΕΕ για να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών συστημάτων υγείας προς όφελος των ασθενών.

Στόχος είναι η μείωση των ανισοτήτων στα ποσοστά επιβίωσης των παιδιατρικών ασθενών με καρκίνο με την παροχή προσβάσιμης, οικονομικής και υψηλής ποιότητας διασυνοριακής περίθαλψης στα παιδιά με καρκίνο όπου κι αν βρίσκονται.

Στην επιτροπή που εποπτεύει τις εργασίες του ERN PaedCan συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Ογκολογίας (European Society for Paediatric Oncology – SIOPE) και η CCI Europe ως εκπρόσωπος γονέων και ασθενών.

Η Φλόγα είναι το εθνικό σημείο επαφής για το ERN PaedCan στην Ελλάδα:

  • Συμμετέχουμε στις συνελεύσεις του ERN PaedCan.
  • Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ενημερωνόμαστε για τα επόμενα βήματα.

Φροντίζουμε να συμμετέχουμε σε ομάδες εργασίας για παροχή ανατροφοδότησης στα προγράμματα που υλοποιούνται.