Παραρτήματα

Πώς δημιουργούνται τα Παραρτήματα

Παραρτήματα της Φλόγας μπορούν να δημιουργηθούν σε όλους τους νομούς της χώρας (1 ανά νομό) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωστοποίηση στις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Για κάθε Παράρτημα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει 3 γονείς ή κηδεμόνες ως μέλη κάθε 3 χρόνια.

Μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή τους, τα εκλεγέντα μέλη συνέρχονται σε σώμα και εκλέγουν τον εκπρόσωπο του κάθε Παραρτήματος.

Το κάθε Παράρτημα μπορεί να διατηρεί γραφείο της Φλόγας στην πόλη του. Επιπλέον, μπορεί να αποφασιστεί η δημιουργία γραφείου και σε άλλη πόλη του ίδιου νομού.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των εκπροσώπων

Οι εκπρόσωποι των Παραρτημάτων:

  • Συμμετέχουν στο Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
  • Εισπράττουν δωρεές και χορηγίες προς τον Σύλλογο και εκδίδουν ευχαριστήρια προς τους χορηγούς της περιοχής τους.
  • Οργανώνουν τοπικές εκδηλώσεις, αιμοδοσίες, φιλανθρωπικές αγορές, καμπάνιες ενημέρωσης για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας κ.λπ. με σκοπό τη βελτίωση και ενδυνάμωση της παρουσίας της Φλόγας στον νομό τους.
  • Εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε οικογένειες της περιοχής τους.
  • Τηρούν τα παραστατικά σύμφωνα με τον νόμο και τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου και αποστέλλουν κατάσταση Εσόδων και Εξόδων κάθε τρίμηνο στα κεντρικά γραφεία.

ΒΡΙΣΚΩ ΚΟΝΤΙΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ