Τα μέλη μας

Τα τακτικά μέλη μας

Τακτικά μέλη της Φλόγας μπορούν να γίνουν οι γονείς και κηδεμόνες παιδιών και εφήβων με καρκίνο. Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και παίρνουν μέρος στις αποφάσεις.

Τα αρωγά μέλη μας

Αρωγά μέλη του Συλλόγου μας μπορούν να γίνουν άτομα που βοηθούν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Φλόγας. Τα αρωγά μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα επίτιμα μέλη μας

Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση και συντελούν στην επιτυχία των στόχων μας. Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Φλόγας χωρίς δικαίωμα ψήφου.