Τα αρωγά μέλη μας

Πώς γίνεται η εγγραφή

Για να γίνετε αρωγό μέλος, πρέπει να είστε:

 • Επαγγελματίας που παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά με καρκίνο (ιατρική, ψυχική, κοινωνική ή άλλη φροντίδα).
 • Συγγενής παιδιού με καρκίνο.
 • Άτομο που βοηθά στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου με οποιονδήποτε τρόπο.

Για να εγγραφείτε στον Σύλλογό μας:

 1. Συμπληρώνετε online την αίτηση εγγραφής αρωγού μέλους.
 2. Καταβάλετε το ποσό των 50€ σε λογαριασμό της Φλόγας.
 3. Αποστέλλετε το αποδεικτικό κατάθεσης ηλεκτρονικά στη Γραμματεία μας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αρωγών μελών

Τα αρωγά μέλη:

 • Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου.
 • Πληρώνουν τη συνδρομή τους κάθε χρόνο (50€).
 • Τηρούν το Καταστατικό.

Ποια είναι τα κριτήρια αποχώρησης / διαγραφής

Κάθε αρωγό μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον Σύλλογο.

Εφόσον αποφασίσει να αποχωρήσει, πρέπει να μας ενημερώσει τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη λήξη της χρονιάς. Η αποχώρηση ισχύει από το νέο έτος.

Ο Σύλλογος έχει επίσης το δικαίωμα να διαγράψει κάποιο αρωγό μέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που:

 • Παραβαίνει τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό.
 • Αντιδράει στους σκοπούς του Συλλόγου με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Δεν καταβάλλει την καθορισμένη συνδρομή για έναν χρόνο.

Το αρωγό μέλος που διαγράφεται έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη διαγραφή του για να εναντιωθεί στην απόφαση.