Είμαι survivor

Το Κύτταρο

Το 2007 τα παιδιά της Φλόγας ίδρυσαν το Κύτταρο, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ατόμων με Νεοπλασματική Ασθένεια κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία.

Οι σκοποί του συνοψίζονται ως εξής:

  • Προάσπιση των συμφερόντων των survivors.
  • Συμπαράσταση και βοήθεια προς τα παιδιά που τώρα νοσούν και τους survivors.
  • Αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων των survivors και των οικογενειών τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
  • Ενημέρωση των μελών του και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος σχετικά με τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι οικογένειες, την κατάσταση και τις προοπτικές που υπάρχουν για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας σε όλον τον κόσμο.

Προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς του, το Κύτταρο συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς φορείς και προγράμματα, όπως η CCI Europe και το PanCare.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κύτταρο μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο και τη σελίδα του Κυττάρου στο Facebook.