Φλόγα - Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια

Ενημέρωση των οικογενειών για τα δικαιώματά τους

Ενημέρωση για θεσμικά θέματα

Αγαπητοί γονείς,

Προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε τα δικαιώματα που προκύπτουν από την ασθένεια των παιδιών σας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ενημερώνουμε – κατά το δυνατόν – για όλες τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν στο μέλλον. Εσείς όμως θα πρέπει να απευθύνεστε στους αρμόδιους για να λαμβάνετε γνώση για τις τελευταίες τροποποιήσεις.

Τα παιδιά που νοσούν από Νεοπλασματικές ασθένειες θεωρούνται άτομα με ειδικές ανάγκες για όσο διάστημα κρίνουν οι Υγειονομικές Επιτροπές και τυγχάνουν προστασίας από την νομοθεσία του Κράτους.

Για να μπορούν να επωφεληθούν από τις παραπάνω διατάξεις πρέπει να έχουν βεβαίωση του ΚΕΠΑ  ότι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και για συγκεκριμένους λόγους πάνω από 50%.

Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι να αναφέρεται για ποια χρήση χορηγείται η βεβαίωση.

Κοινότητα Facebook της Φλόγας

Προγράμματα της Φλόγας

  • 1
  • 2