Φλόγα - Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια

ICCCPO

icccpo logoICCCPO (International Confederation of Childhood Cancer Parent Organisations) - Παγκόσμια Συνομοσπονδία Συλλόγων Γονιών Παιδιών με καρκίνο

Η ICCCPO (www.icccpo.org) είναι ένα διεθνές δίκτυο Συλλόγων Γονιών που δημιουργήθηκε το 1994 στην Βαλένθια της Ισπανίας. Σήμερα απαριθμεί 138 οργανώσεις – μέλη από 81 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η Φλόγα είναι ιδρυτικό μέλος της ICCCPO και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της.

Ο κύριος στόχος της ICCCPO είναι η συνεργασία, η μεταφορά γνώσης, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ Συλλόγων Γονιών Παιδιών με καρκίνο στις πέντε ηπείρους με σκοπό το αμοιβαίο όφελος και πως αυτοί θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην βελτίωση της θεραπείας και της φροντίδας των παιδιών στις διάφορες χώρες.

Η ICCCPO προσπαθεί να προάγει την κατανόηση των συνεπειών του καρκίνου στη παιδική ηλικία και την αναγνώριση τους από διεθνείς οργανισμούς υγείας και οργανισμούς που ασχολούνται με τα παιδιά, όπως η Διεθνής Παιδιατρική Ογκολογική Εταιρία (SIOP), η Unicef, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO).

Η Φλόγα συμμετέχει στα συνέδρια της ICCCPO που διεξάγονται στην Ευρώπη και φροντίζει να αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό την γνώση που αποκτά μέσα από αυτή την δραστηριότητα.

Κοινότητα Facebook της Φλόγας

Προγράμματα της Φλόγας

  • 1
  • 2