ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ

Europe Beating Cancer Plan – Διαδικασία διαβούλευσης

EU Beating Cancer Plan

Η ΕΕ ετοιμάζει το Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση του καρκίνου και ζητάει τη γνώμη όλων μας, έως Πέμπτη 21/5/2020.

Αυτή είναι η ευκαιρία μας να αναδείξουμε τις διαφορετικές ανάγκες του καρκίνου της παιδικής ηλικίας και να διεκδικήσουμε μια εξειδικευμένη προσέγγιση, χωριστά από τους καρκίνους των ενηλίκων.

Η Φλόγα έχει ήδη υποβάλλει τις θέσεις της, σε συνεργασία με τη CCI Europe και την SIOPE, ωστόσο είναι σημαντικό να ακουστούν όσο το δυνατόν περισσότερες φωνές.

Καθένας μπορεί να απαντήσει στη γλώσσα του. Μπορείτε να βρείτε συνημμένες προτεινόμενες απαντήσεις και οδηγίες σύνδεσης.

Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation

 

Δείτε τα 2 δείγματα με οδηγίες για το ερωτηματολόγιο:

Οδηγίες σύνδεσης στο σύστημα

Προτεινόμενες απαντήσεις