Φλόγα - Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια

Κύτταρο

kytaro-logo«Το Κύτταρο» είναι ένας Πανελλήνιος Σύλλογος που ενήλικες με εμπειρία καρκίνου στην παιδική ή εφηβική ηλικία ίδρυσαν στα τέλη του 2007. Τακτικά μέλη είναι τα ίδια τα άτομα που έχουν νοσήσει στο παρελθόν ενώ ως αρωγά μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι το επιθυμούν.

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:
  • Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ιατρικών, ηθικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, νομικών και υλικών συμφερόντων των ενηλίκων που έχουν νοσήσει από καρκίνο κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.
  • Η συμπαράσταση και κάθε μορφής δυνατή βοήθεια προς τα παιδιά και τους εφήβους που τώρα νοσούν και τους ενήλικες που έχουν νοσήσει από καρκίνο κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.
  • Η αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων των ενηλίκων που έχουν νοσήσει από καρκίνο κατά την παιδική και εφηβική ηλικία και των οικογενειών τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
  • Η ενημέρωση και η διαφώτιση των μελών του και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος σχετικά με τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, τα προβλήματα που δημιουργούνται στα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειες τους, καθώς και την κατάσταση και τις προοπτικές που υπάρχουν για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας σε όλο τον κόσμο.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε μέσα όπως διαβήματα προς τους αρμόδιους φορείς και συλλόγους διοργάνωση σχετικών διαλέξεων και εκδηλώσεων συνεργασία με ανάλογους φορείς και συλλόγους εθνικούς ή διεθνείς˙ ενίσχυση και συμπαράσταση των ενηλίκων που έχουν νοσήσει από καρκίνο στην παιδική και εφηβική ηλικία˙ σύσταση επιτροπών και ομάδων για την ανάλυση και διευθέτηση συγκεκριμένων προβλημάτων.

Κύριο μέλημα του Συλλόγου είναι η δημιουργία όλων εκείνων των συνθηκών που απαιτούνται για την κατάργηση της περιθωριοποίησης και της κοινωνικής απομόνωσης των ενηλίκων που έχουν νοσήσει από καρκίνο κατά την παιδική και εφηβική ηλικία και η ομαλή επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Κοινότητα Facebook της Φλόγας

Προγράμματα της Φλόγας

  • 1
  • 2