Φλόγα - Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια

Οι εθελοντές μας είναι μια δραστήρια και δυναμική ομάδα, που στηρίζει με πάθος, ζήλο και ανιδιοτέλεια το έργο της Φλόγας, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις της, προβάλλοντας και προωθώντας το έργο της.
Αφιερώνουν στο Σύλλογό μας τον προσωπικό τους χρόνο, προσφέροντας ανάλογα με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ικανότητές τους.
Η προσφορά τους είναι πολύτιμη.

Τρόποι με τους οποίους μπορεί να προσφέρει κάποιος εθελοντικά

Δημιουργική Απασχόληση των παιδιών του Ξενώνα
Οι εθελοντές μας φροντίζουν για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών του Ξενώνα με παιχνίδι, κουκλοθέατρο, κατασκευές, διάβασμα παραμυθιών κλπ.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
Η Φλόγα συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό τόσο την ενημέρωση του κοινού για το έργο της όσο και την οικονομική ενίσχυση της. Η ομάδα των εθελοντών μας είναι πάντα εκεί.

Προσφορά ανάλογα με την επαγγελματική ιδιότητα των εθελοντών
Εθελοντές μας – επαγγελματίες από διάφορους χώρους(πχ. γιατροί, αρχιτέκτονες, δικηγόροι, μαραγκοί, ζωγράφοι, φωτογράφοι κλπ.) - προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς, όποτε παραστεί ανάγκη.

Προσφορά ειδών για Βazaars

Πώληση καρτών και ημερολογίων

Προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνετε εθελοντής της Φλόγας είναι να είστε άνω των 18 ετών και να συμπληρώσετε την αίτηση εθελοντή.
Όλοι οι εθελοντές μας πρέπει να μας προσκομίσουν Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση που εκδίδεται από τα ΚΕΠ
Ειδικά για την απασχόληση στον Ξενώνα απαιτείται δέσμευση για σταθερή παρουσία για τις ημέρες και ώρες που συμφωνούνται εκ των προτέρων.

Επιλογή εθελοντών

Η Πρόεδρος, μέλη του ΔΣ της Φλόγας, καθώς και ο συντονιστής της Ομάδας των Εθελοντών μας συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής των νέων εθελοντών μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. Για όσους επιλεγούν, προβλέπεται ενημέρωση από την Πρόεδρο της Φλόγας και εκπαίδευση/υποστήριξη για την προσαρμογή τους τόσο από το ΔΣ όσο και από τους ήδη ενταγμένους στην Ομάδα Εθελοντές.

Κοινότητα Facebook της Φλόγας

Προγράμματα της Φλόγας

  • 1
  • 2