Υποτροφίες για φοιτητές

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα υποτροφιών

Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια των φοιτητών που νόσησαν στη διάρκεια του Λυκείου και προσφέρουμε 2.000€ εφάπαξ υποτροφία.

Επιβράβευση για εφήβους που νόσησαν στο Λύκειο

Τα παιδιά και οι έφηβοι που νοσούν με καρκίνο αναγκάζονται να μείνουν μακριά από το σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ειδικά για τα παιδιά του Λυκείου, η διακοπή της ομαλής φοίτησης δημιουργεί επιπλέον εμπόδια και δυσκολίες για τη συνέχεια της πορείας τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ωστόσο, πολλά από τα παιδιά μας καταφέρνουν όχι μόνο να εισαχθούν σε πανεπιστημιακές σχολές, αλλά και να τις παρακολουθούν με επιτυχία.

Αναγνωρίζουμε τη μεγάλη προσπάθειά τους και θέλουμε να τους επιβραβεύσουμε που συνεχίζουν να αγωνίζονται και να προοδεύουν. Γι’ αυτό καθιερώσαμε το πρόγραμμα υποτροφιών για δευτεροετείς φοιτητές που:

 • Ολοκλήρωσαν με επιτυχία το 1ο έτος φοίτησης.
 • Είχαν νοσήσει από καρκίνο κατά τη διάρκεια του Λυκείου, είτε λόγω αρχικής διάγνωσης είτε λόγω υποτροπής της νόσου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ομαλή ροή φοίτησης.

2.000 ευρώ εφάπαξ σε κάθε υπότροφο

Κάθε υπότροφος δικαιούται 1 υποτροφία, ποσού 2.000€ για το ακαδημαϊκό έτος που έκανε την αίτησή του.

Για κάθε ακαδημαϊκό έτος επιλέγονται 15 υπότροφοι, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής που προβλέπει η σχετική πρόσκληση.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Οι υποψήφιοι κάνουν την αίτησή τους μετά από πρόσκληση που αφορά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

1 φορά τον χρόνο

Κάθε χρόνο, το ΔΣ της Φλόγας δημοσιεύει πρόσκληση για χορήγηση υποτροφιών που αφορά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Αίτηση με email

Οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης:

 1. Συμπληρώνουν την αίτηση.
 2. Στέλνουν με email την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά.

Δεν μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας αυτοπροσώπως στα γραφεία μας ούτε να τη στείλετε ταχυδρομικά.

Αξιολόγηση αιτήσεων από το ΔΣ

Μετά τη λήξη της περιόδου αιτήσεων, το ΔΣ συγκεντρώνει τις αιτήσεις, τις εξετάζει σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και καταρτίζει τον πίνακα με τους υποτρόφους.

Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι επιλέξιμοι υπότροφοι, το ΔΣ μπορεί να ζητήσει επιπλέον στοιχεία από τους υποψηφίους ή και προσωπική συνέντευξη.

Ενημέρωση υποτρόφων και χορήγηση υποτροφίας

Όλοι οι υπότροφοι ενημερώνονται με email.

Στη συνέχεια, προσκομίζουν τα δικαιολογητικά επικυρωμένα.

Καταθέτουμε το ποσό της υποτροφίας απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου.

Πρόσκληση ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Έως 15.11.2023, μπορείτε να κάνετε αίτηση για υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Δείτε την πρόσκληση και την αίτηση.

Αιτήσεις έως 15.11.2023

Διαβάστε με προσοχή την Πρόσκληση και ακολουθήστε τις οδηγίες για να κάνετε την αίτησή σας. Αν έχετε απορίες, συμβουλευτείτε τις Συχνές ερωτήσεις ή στείλτε μας email στο floga@floga.org.gr.

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, πρέπει να στείλετε την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά με email στο floga@floga.org.gr μέχρι και 15.11.2023.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να στείλει μόνο 1 αίτηση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, δικαιούχοι είναι φοιτητές που βρίσκονται στο 2ο έτος φοίτησης των προπτυχιακών σπουδών και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις:

 1. Διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 2. Είναι κάτοχοι απολυτηρίου από Λύκειο στην Ελλάδα.
 3. Φοιτούν για πρώτη φορά σε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών σε δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας (ΑΕΙ/ ΤΕΙ).
 4. Ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους φοίτησης, όπως αυτά ορίζονται στο εκάστοτε Πρόγραμμα Σπουδών.
 5. Νόσησαν από νεοπλασματική νόσο κατά τη διάρκεια του Λυκείου, είτε λόγω αρχικής διάγνωσης είτε λόγω υποτροπής της νόσου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ομαλή ροή φοίτησης.

Αίτηση συμμετοχής και δικαιολογητικά

Κατεβάστε την Αίτηση συμμετοχής και συμπληρώστε τη στα ελληνικά.

Στη συνέχεια, στείλτε με email στο floga@floga.org.gr την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου(σε ισχύ).
 2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου από Λύκειο στην Ελλάδα.
 3. Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την κατοχή ελληνικού ΑΦΜ.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.
 5. Βεβαίωση νόσησης/διάγνωσης από το νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε.
 6. Βεβαίωση της αρμόδιας γραμματείας της σχολής για την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του πρώτου έτους σπουδών (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση).

Συχνές ερωτήσεις για τις υποτροφίες

Απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις σας σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών και τη διαδικασία χορήγησής τους.

Μπορώ να κάνω αίτηση καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς;

Όχι. Υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία μέχρι την οποία δεχόμαστε αιτήσεις.

Για κάθε ακαδημαϊκό έτος, δημοσιεύουμε πρόσκληση με τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, στην οποία αναγράφεται και η περίοδος συμμετοχής.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η καταληκτική ημερομηνία για να κάνετε την αίτησή σας είναι 15.11.2023.

Πρέπει τα δικαιολογητικά να είναι επικυρωμένα;

Όχι, μπορείτε να κάνετε αίτηση με απλά αντίγραφα.

Σε περίπτωση όμως που επιλεχθείτε για την υποτροφία, πρέπει να προσκομίσετε επικυρωμένα τα δικαιολογητικά έγγραφα που στείλατε μαζί με την αίτησή σας.

Πρέπει οι σπουδές μου να αφορούν συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο;

Όχι, μπορείτε να κάνετε αίτηση ό,τι κι αν σπουδάζετε.

Αρκεί να είστε προπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και να πληροίτε τους όρους της πρόσκλησης.

Δεν προσφέρουμε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Έστειλα email με την αίτηση. Πώς ξέρω ότι την παραλάβατε;

Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε παραλάβει την αίτησή σας.

Αν δεν λάβατε email επιβεβαίωσης:

 • Ελέγξτε τον φάκελο με την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
 • Τηλεφωνήστε στη Γραμματεία μας στο 210 748 5000.

Έχω ήδη πάρει υποτροφία από άλλον φορέα. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Ναι, αρκεί να πληροίτε τους όρους της πρόσκλησης.

Ωστόσο, θα χρειαστεί να το δηλώσετε στην αίτησή σας.

Εξετάζονται οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια;

Όχι.

Ωστόσο, αν οι επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι πάνω από 15, πιθανόν να συνυπολογιστούν οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για την τελική επιλογή.