Δίπλα στην οικογένεια

Τα σπίτια μας

Φιλοξενούμε έως 50 οικογένειες που έρχονται από την περιφέρεια για όσο διάστημα πρέπει να παραμείνουν στην Αθήνα. Τα σπίτια μας είναι ειδικά διαμορφωμένα και προσφέρουν κατάλληλο περιβάλλον για τα παιδιά που βρίσκονται σε θεραπεία. Πέρα από τη δωρεάν διαμονή, οι γονείς και τα παιδιά μας λαμβάνουν στήριξη σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Νοσηλεία στο σπίτι

Ειδικά εκπαιδευμένες νοσηλεύτριες επισκέπτονται τα παιδιά που μένουν στην Αττική και διενεργούν απλές ιατρικές πράξεις στον χώρο του σπιτιού τους. Τα παιδιά περνούν λιγότερο χρόνο στο νοσοκομείο, διευκολύνεται η καθημερινότητά τους και αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη σε ψυχολογικό επίπεδο και σε επίπεδο ιατρικής φροντίδας.

Ψυχολογική-κοινωνική φροντίδα

Απασχολούμε ψυχολόγους που προσφέρουν δωρεάν στήριξη στα παιδιά και τις οικογένειές τους κατά την περίοδο της θεραπείας αλλά και μετά. Επίσης, οι κοινωνικοί λειτουργοί μας συμβουλεύουν και κατευθύνουν τις οικογένειες σε σχέση με θεσμικά ζητήματα και τις σχετικές συναλλαγές τους με δημόσιες υπηρεσίες.

Κοινωνικό ταμείο

Η φροντίδα του παιδιού με καρκίνο απαιτεί την αμέριστη προσοχή των γονιών. Ως αποτέλεσμα υπάρχουν αυξημένες οικονομικές ανάγκες και συχνά γονείς βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο. Είμαστε δίπλα στους γονείς των παιδιών μας, με οικονομική στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη, κάλυψη του κόστους αναγκαίων εξετάσεων και παροχή δωρεάν υπηρεσιών.