Νοσηλεία στο σπίτι

Τι είναι η Νοσηλεία στο σπίτι

Προσφέρουμε στα παιδιά που μένουν στην Αττική τη δυνατότητα να δέχονται απλές ιατρικές πράξεις στον χώρο του σπιτιού τους.

Ιατρικές πράξεις στο σπίτι

Ειδικά εκπαιδευμένες νοσηλεύτριες αναλαμβάνουν τη διενέργεια απλών ιατρικών πράξεων, όπως αιμοληψία, περιποίηση καθετήρα Hickman ή χορήγηση υποδόριων ενέσεων, στα σπίτια των παιδιών.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να επισκέπτονται καθημερινά το νοσοκομείο. Κάποιες μέρες μπορούν να έχουν την απαραίτητη επαγγελματική φροντίδα στο σπίτι τους.

Μια συνεργασία της Φλόγας με τα ογκολογικά τμήματα

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το 2009 σε συνεργασία με τα ογκολογικά τμήματα των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων της Αθήνας Αγία Σοφία και Π. & Α. Κυριακού.

Η Νοσηλεία στο σπίτι ήταν βασικός στόχος της Φλόγας. Η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται στους γιατρούς και τους νοσηλευτές και των δύο νοσοκομείων, που έχουν αγκαλιάσει το πρόγραμμα με τόσο ενδιαφέρον.

Οι γιατροί των τριών ογκολογικών τμημάτων που στεγάζονται στο Ελπίδα αποφασίζουν ποιες ιατρικές πράξεις θα καλυφθούν και διαμορφώνουν το πρόγραμμα επισκέψεων.

Η Φλόγα έχει αναλάβει εξολοκλήρου την ευθύνη χρηματοδότησης και υλοποίησης του προγράμματος.

Έως το 2015, είχαμε εξασφαλίσει την αποκλειστική χορηγία της GlaxoSmithKline. Από το 2017 το πρόγραμμα υλοποιείται με χορηγία του Ομίλου ΟΤΕ.

Πώς ωφελούνται οι οικογένειες

Μέσα από τις λιγότερες επισκέψεις στο νοσοκομείο, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους.

Με πάνω από 2.500 κατ’ οίκον επισκέψεις κάθε χρόνο, βοηθάμε έμπρακτα τα παιδιά και τις οικογένειές τους:

  • Λιγότερος χρόνος αναμονής στο νοσοκομείο. Τα παιδιά επισκέπτονται λιγότερο συχνά το νοσοκομείο. Επίσης, δεν χρειάζεται να παραμένουν στον χώρο του νοσοκομείου έως ότου βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους.
  • Έκθεση σε λιγότερους κινδύνους. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν λιγότερες ιώσεις και εκτίθενται σε λιγότερους κινδύνους, καθώς δεν συνωστίζονται στις αίθουσες αναμονής και δεν χρειάζεται να μετακινηθούν. Έτσι, συνεχίζουν τη θεραπεία τους χωρίς καθυστερήσεις και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το πρωτόκολλο θεραπείας τους.
  • Βελτίωση της ιατρικής φροντίδας. Ο μικρότερος αριθμός παιδιών στα νοσοκομεία συνεπάγεται καλύτερη φροντίδα για τα παιδιά που πραγματικά χρειάζεται να βρίσκονται εκεί.
  • Βελτίωση της ψυχικής υγείας των παιδιών. Τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο για παιχνίδι και ξεκούραση. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται από τις συνεχείς επισκέψεις στο νοσοκομείο. Κερδίζουν ηρεμία και ανακούφιση.
  • Λιγότερες απουσίες των γονέων από την εργασία τους. Οι γονείς δεν χρειάζεται να απουσιάσουν μια ολόκληρη μέρα από την εργασία τους για ιατρικές πράξεις που απαιτούν λίγα λεπτά μόνο.