Ψυχολογική-κοινωνική φροντίδα

Ψυχολογική υποστήριξη

Η διάγνωση της νόσου, η περίοδος της θεραπείας αλλά και η επανένταξη προκαλούν πρωτόγνωρα συναισθήματα και εμπειρίες στο παιδί και την οικογένειά του.

Οι ψυχολόγοι μας είναι δίπλα τους σε όλη τη διαδικασία με στόχο να τους στηρίξουν, να εξομαλύνουν σχέσεις και συμπεριφορές, και να αντιμετωπίσουν μαζί τους τις καθημερινές προκλήσεις της νόσου και της θεραπείας.

Η παρέμβαση είναι απόλυτα εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε παιδιού και τις απαιτήσεις της κάθε οικογένειας.

Πραγματοποιούνται επίσης ομαδικές συζητήσεις, για όσους γονείς το επιθυμούν. Στόχος είναι να μοιραστούν συναισθήματα, σκέψεις και προβληματισμούς, και να βοηθηθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Κοινωνική φροντίδα

Οι κοινωνικοί λειτουργοί μας παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειες, σχετικά με:

  • Θεσμικά ζητήματα.
  • Δικαιώματα και προνόμια των παιδιών κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μετά.
  • Καθοδήγηση στις σχετικές συναλλαγές τους με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς.