Συνεισφορά στην ιατρική φροντίδα

Διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας

Η συμμετοχή στα πρωτόκολλα θεραπείας αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στη μάχη κατά του καρκίνου της παιδικής και εφηβικής ηλικίας στην Ελλάδα. Με τη χρηματοδότησή μας εξασφαλίζουμε ότι τα παιδιά στην Ελλάδα θα έχουν ακριβώς την ίδια φροντίδα με κάθε άλλο παιδί σε κάθε προηγμένη χώρα.

Εξοπλισμός και στελέχωση νοσοκομείων

Η Φλόγα πιέζει την πολιτεία για καλύτερη ιατρική φροντίδα. Όταν η πίεση δεν φέρνει αποτελέσματα, συνεισφέρει απευθείας στον εξοπλισμό και τη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, γιατί οι ανάγκες των παιδιών και οι θεραπείες δεν μπορούν να περιμένουν.

Εθνικό μητρώο νεοπλασιών παιδικής ηλικίας (Registry)

Το μητρώο αποτελεί βασική πηγή για επιδημιολογικές έρευνες, αλλά και για τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου.