Διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας

Τι είναι τα πρωτόκολλα

Τα πρωτόκολλα θεραπείας βοηθούν στην ακριβέστερη διάγνωση και δοκιμάζουν καινοτόμες φαρμακευτικές αγωγές.

Τα διεθνή συνεργατικά πρωτόκολλα θεραπείας έχουν ως στόχο την ανεύρεση νέων προγνωστικών παραγόντων για ακριβέστερη διάγνωση και κατηγοριοποίηση μέσα από την άμεση συνεργασία ιατρικών ομάδων σε όλον τον κόσμο.

Έτσι, επιτυγχάνεται:

 • Πιο εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών (εντατικοποίηση της θεραπείας στους υψηλού κινδύνου ασθενείς και μείωση αυτής στους χαμηλού κινδύνου).
 • Περαιτέρω βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης.
 • Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής (μέσω της μείωσης των παρενεργειών της θεραπείας).

Επιπλέον, δοκιμάζουν νέους συνδυασμούς φαρμάκων και καινοτόμα φάρμακα, με σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το σύστημα υγείας.

Πώς ωφελούνται τα παιδιά μας

Τα παιδιά στην Ελλάδα δέχονται την ίδια φροντίδα με παιδιά σε άλλες χώρες και υπάρχει επικοινωνία με μεγάλο δίκτυο γιατρών.

Η συμμετοχή στα πρωτόκολλα θεραπείας αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στη μάχη κατά του καρκίνου της παιδικής και εφηβικής ηλικίας στην Ελλάδα.

Βοηθά τους γιατρούς να βελτιώσουν σημαντικά τη φροντίδα που προσφέρουν στα παιδιά μας:

 • Τα παιδιά στην Ελλάδα δέχονται ακριβώς την ίδια φροντίδα όπως κάθε άλλο παιδί σε κάθε προηγμένη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν στο εξωτερικό.
 • Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου συζητείται σε πραγματικό χρόνο με όλες τις συνεργατικές ομάδες διεθνώς.
 • Είναι δυνατή η χρήση πρωτοπόρων διαγνωστικών τεχνικών που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στη χώρα μας.
 • Η θεραπεία καθορίζεται και επαναπρογραμματίζεται βάσει των δεδομένων του κάθε πρωτοκόλλου και αναπροσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο για κάθε παιδί ξεχωριστά.
 • Υπάρχει επικοινωνία με μεγάλο δίκτυο γιατρών και άμεση λήψη αποφάσεων για τη θεραπεία από διεθνείς συνεργατικές ομάδες.
 • Αναγνωρίζεται το υψηλό επίπεδο της ελληνικής ιατρικής κοινότητας, η οποία συμμετέχει στην παραγωγή γνώσης.

Συνεργασία Φλόγα – ΕΕΠΑΟ

Η Φλόγα συνεργάζεται με την ΕΕΠΑΟ για την ένταξη και τη συμμετοχή της σε θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των πρωτοκόλλων για την ιατρική περίθαλψη των παιδιών, η Φλόγα συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) για την ένταξη και συμμετοχή της σε αυτά.

Μνημόνιο συνεργασίας

Το 2019 υπεγράφη το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.

Η Φλόγα ανέλαβε να εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για να καλυφθεί το:

 • Κόστος συμμετοχής.
 • Ετήσιο τακτικό κόστος λειτουργίας του προγράμματος.

Η ΕΕΠΑΟ έχει αναλάβει την:

 • Εφαρμογή και εποπτεία του προγράμματος.
 • Αποκλειστική επιστημονική ευθύνη της σωστής εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Στα πρωτόκολλα θα συμμετέχουν τα μέλη της ΕΕΠΑΟ σε όλα τα Παιδιατρικά Αιματολογικά Ογκολογικά Κέντρα της χώρας μας.

Ένταξη σε πρωτόκολλα

Το 2020 ξεκίνησε η σταδιακή συμμετοχή της ΕΕΠΑΟ στα πρωτόκολλα θεραπείας.

Η ΕΕΠΑO έχει κάνει μακροχρόνια προεργασία και τα μέλη της έχουν τη γνώση και την εμπειρία να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις για τη σωστή διεξαγωγή και εφαρμογή των πρωτοκόλλων – κλινικών μελετών.